Certamen Literari  i de  Dibuix          Sant Jordi- Ucer 2018

Bases del Certamen literari i de dibuix 

VIII CERTAMEN LITERARI INFANTIL I JUVENIL SANT JORDI-UCER


La UCER, Unió de Comerciants i Empresaris de les Roquetes, convoca, el VIII Certamen Literari Infantil i Juvenil Sant Jordi-UCER.

Es tracta d’un projecte d’àmbit local, l’objectiu del qual és fomentar la creativitat literària entre els nostres joves des de 3r. de Primària fins a 4t. d’ESO i que es presentarà a totes les escoles i instituts de les Roquetes.

Com cada any volem que participin també el nens/nenes de 1er. i 2n. de Primària, per tal motiu es convoca un concurs de dibuix .

El tema de dibuix es:

Sant Jordi

1) Els participants hauran residir o estudiar a  les Roquetes.


2) Els textos que es presentin al Certamen podran ser escrits en castellà o català, indistintament, i en la modalitat de prosa o vers.

El tema d'aquesta convocatòria és:

  Tema lliure


3) Els treballs presentats es classificaran en quatre  categories, segons l'edat dels seus autors: 

                                   - De 1r. i 2n de Primària: categoria única en DIBUIX.

- De 3r. i 4t de Primària: categoria INFANTIL 1

- De 5è i 6è de Primària: categoria INFANTIL 2

- De 1r a 4t. de la ESO: categoria JUVENIL.

                                  

 

4a) Els escrits en prosa no hauran de superar els 2 folis per una sola cara, el tipus de lletra haurà de ser Arial, mida 11, i l’interlineat d’1,5 (o una extensió equivalent si estan escrits a mà, en aquest cas la lletra haurà de ser suficientment gran i clara), i tampoc podran tenir una extensió inferior a 1 foli amb les característiques esmentades. Els escrits en vers podran contenir un o diversos poemes, que en conjunt hauran de comptar amb un mínim de 14 versos i un màxim de 100. Tots els escrits podran anar acompanyats d'il·lustracions. 

 

4b) Els dibuixos s’hauran de fer en un únic full de grandària  Din A4, i utilitzant  qualsevol técnica, (colors, retoladors, pintures, etc).

 

5) El jurat estarà format per membres de la Junta de la UCER i especialistes en la matèria. En el seu dictamen es valorarà la creativitat, la qualitat literària, l'autenticitat del contingut i la correcció ortogràfica i gramatical, així com una bona presentació. El jurat podrà declarar deserts un o diversos  premis o concedir més d'un premi en cada categoria, si ho considera justificat.

 

 6) No s'admetrà més d'un original per participant. Els escrits i dibuixos es lliuraran, amb títol però sense signatura, a les adreces següents: 

 

Oficina de la *UCER a les Roquetes

C/ Miguel Ángel, 24

 Tel: 938 115 892 - 662 396 956     e-mail: secretaria@ucerlesroquetes.es

Horari:  De dimarts a divendres 10h a 14h.

             Dimarts  de 16h a 20h.

 Ònix Centre a les Roquetes

C/ Eugeni d´Ors ,64

Tel:  93 128 97 73

Horari: De dilluns a divendres de 10h a 13h.

            Dilluns  a dijous de 17h a 20h.

 

Els textos i els dibuixos seran anònims i aniran acompanyats d’un sobre petit tancat que contindrà les dades personals de l'autor/a (nom, data de naixement, adreça, telèfon, curs i centre on estudia); a la part exterior d’aquest  sobre hi  haurà de figurar el títol de l'obra i la categoria (Infantil, Juvenil, Dibuix), sense cap altra indicació sobre el seu autor. Els treballs que no compleixin aquests requisits seran exclosos del certamen. 

El termini hàbil per lliurar els escrits finalitzarà el dia 4 d´abril  de 2018. 


7) Els premis consistiran en:  Lots de material escolar.

 

1r.   Premi Juvenil

2n.  Premi juvenil

 

1r.  Premi infantil 1

2n.  Premi infantil 1

 

1r.  Premi infantil 2

2n.  Premi infantil 2

 

 

1r.  Premi dibuix

2n.  Premi dibuix

 


 
8)El veredicte es farà saber a les escoles i el lliurament de premis s'efectuarà en una data encara per determinar, la qual es comunicarà el més aviat possible.

 

9) La participació en el certamen suposa l'acceptació de les presents bases en la seva integritat, així com l'autorització a la UCER per divulgar els escrits premiats amb finalitats de difusió cultural, exclusivament. El jurat no es considerarà en cap cas obligat a retornar als seus autors els textos presentats.

 

Només  ens queda animar els diferents centres d'ensenyament de la nostra localitat que hi participin tot donant a conèixer als seus alumnes aquest Certamen. Les bases també podran ser consultades a la nostra pàgina web www.ucerlesroquetes.es. Per a qualsevol consulta el nostre e-mail secretaria@ucerlesroquetes.es  és a la vostra disposició.

Telefons :938115892/662396956

La Unió de Comerciants i Empresaris dels Roquetes agraeix la participació del professorat del nostre nucli urbà  en aquesta activitat en la qual posem les nostres màximes aspiracions i il·lusió.

 

 

Fotografies dels dibuixos realitzats per els nens i nenes de les nostres escoles.Exposats al Mercat Municipal La Sínia

Noms dels guanyadors del certamen literari i de dibuix Sant Jordi-Ucer 2018

dibuixos guanyadors Sant Jordi-Ucer 2018

fotografies del lliurament de premis a la plaça LLobregat el dia 23 d´abril 2018

Stands dia de Sant Jordi a la plaça llobregat de les Roquetes

Contacte:

Unió de Comerciants i Empresaris de les Roquetes del Garraf
C/ Miguel Angel 24 bxs
08812 Les Roquetes

 

Telèfon: 938115892 /

662396956

 

E-mail: secretaria@ucerlesroquetes.es

Vols fer-te soci?

Si vols fer-te soci, ompla el nostre formulari de contacte.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Unió de Comerciants i Empresaris de les Roquetes del Garraf