L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES APROVA 120.000€ D’AJUTS PER A EMPRESES   Ajuts a la creació i millora, a les quotes de nous autònoms i a estudis per la innovació

L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES APROVA

120.000€ D’AJUTS PER A EMPRESES

 

Ajuts a la creació i millora, a les quotes de nous autònoms i a estudis per la innovació.

  •  CREACIÓ I MILLORA D’EMPRESES A PEU DE CARRER I DEL POLÍGON INDUSTRIAL
  •  QUOTES PER A NOUS AUTÒNOMS
  •  PROJECTES D’INNOVACIÓ D’EMPRESES

 

 

OBERTA LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS MUNICIPALS A EMPRESES, NOUS AUTÒNOMS I A LA INNOVACIÓ EMPRESARIAL

 

 

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha obert la convocatòria de subvencions d’enguany per a establiments comercials i empreses, autònoms i a la innovació. Es tracta d’una línia d’ajuts que es va posar en marxa per primera vegada el 2017 a través de la qual es destina una dotació econòmica de 120.000 euros a fomentar la creació i la millora d’activitats econòmiques; promoure l’emprenedoria, incentivant la creació del propi lloc de treball per part de treballadores i treballadors autònoms; i el foment en la innovació de les empreses del municipi. 

Aquesta convocatòria està dividida en 4 línies d’ajuts. La línia I està adreçada a activitats a peu de carrer amb una superfície màxima de 500m2, per despeses d’inversió, obres o maquinària, entre altres. Dins d’aquesta línia es subvencionarà el 50% de la inversió realitzada i fins a un màxim de 2.000€ per a la millora d’activitats i de 6.000€ per a nous negocis. La Línia II són ajuts per a persones que han iniciat l’activitat com a autònoms, amb ajuts per a les quotes de fins a 2.000€. La Línia III, a la innovació, són subvencions per valor del 50% de les despeses elegibles per a estudis o projectes d’innovació amb un màxim de 3.000€. I la Línia IV és per a la inversió en obres, instal·lacions o maquinària d’activitats econòmiques ubicades a polígons industrials, entre d’altres. Com en la Línia I, l’import a concedir serà de fins a un màxim de 2.000€ per a la millora d’activitats i fins a 6.000 per a noves activitats, cobrint sempre el 50% de les despeses elegibles. 

Les subvencions estan destinades a finançar projectes o activitats desenvolupades durant el període comprès entre el dia 1 de gener de 2018 fins al 31 de maig de 2019 i la presentació de sol·licituds acabarà el 31 de maig del 2019 o fins exhaurir la dotació total consignada. Una mateixa beneficiària no podrà sol·licitar més d’una línia d’ajut.

Conjuntament amb la documentació exigida a les bases, s'hauran de lliurar a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es poden consultar les Bases dels Ajuts d’Empresa 2019 i els models de documentació al web de l’Ajuntament, a l’apartat empresa.

 

Comunicar que avui dia 1 d’abril de 2019 s’han publicat els ajuts empresa 2019. La presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins el 31 de maig de 2019, o fins exhaurir el pressupost aprovat en aquesta convocatòria. Agrairem que en feu difusió.

 

Hi podreu trobar les bases i el model de sol·licitud a la següent adreça: http://www.santperederibes.cat/municipi/empresa

 

 

Contacte:

Unió de Comerciants i Empresaris de les Roquetes del Garraf
C/ Miguel Angel 24 bxs
08812 Les Roquetes

 

Telèfon: 938115892 /

662396956

 

E-mail: secretaria@ucerlesroquetes.es

Vols fer-te soci?

Si vols fer-te soci, ompla el nostre formulari de contacte.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Unió de Comerciants i Empresaris de les Roquetes del Garraf